P Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

P Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

C13 Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

P Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

P Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

P Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

P Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

P Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

P Big Hero 6

102 phút - TIX 8.2 - IMDb 7.8

2D Lồng Tiếng

bhd Rạp 1 phim 1

bhd Rạp 1 phim 2

bhd Rạp 1 phim 3

bhd Rạp 1 phim 4

bhd Rạp 2 phim 1

bhd Rạp 2 phim 2

bhd Rạp 2 phim 3

bhd Rạp 2 phim 4

bhd Rạp 3 phim 1

bhd Rạp 3 phim 2

bhd Rạp 3 phim 3

bhd Rạp 3 phim 4

bhd Rạp 4 phim 1

bhd Rạp 4 phim 2

bhd Rạp 4 phim 3

bhd Rạp 4 phim 4

galaxy Rạp 1 phim 1

galaxy Rạp 1 phim 2

galaxy Rạp 1 phim 3

galaxy Rạp 1 phim 4

galaxy Rạp 2 phim 1

galaxy Rạp 2 phim 2

galaxy Rạp 2 phim 3

galaxy Rạp 2 phim 4

galaxy Rạp 3 phim 1

galaxy Rạp 3 phim 2

galaxy Rạp 3 phim 3

galaxy Rạp 3 phim 4

galaxy Rạp 4 phim 1

galaxy Rạp 4 phim 2

galaxy Rạp 4 phim 3

galaxy Rạp 4 phim 4

CNS tương tự

DDC tương tự

MEGA tương tự

DCINE tương tự

LOTTE tương tự

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Dàn mỹ nhân trong thế giới điện ảnh của quái kiệt Christopher Nolan

Làng phim đương đại những năm qua chứng kiến sự lên ngôi của cái tên Christopher Nolan, được biết tới như một trong những đạo diễn thiên tài

Ứng dụng tiện lợi dành cho

người yêu điện ảnh

Không chỉ đặt vé, bạn còn có thể bình luận phim, chấm điểm rạp và đổi quà hấp dẫn.

TIX có hai phiên bản iOS & Android